موضوع جستجو: ماسه کرومیتی ریخته گری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ماسه کرومیتی : ماسه کرومیتی یکی از آن دسته موادی است که در ساخت ماهیچه ریخته گری مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله ویژگی های خاص این ماده، رسانایی گرمایی بالا،